Personvernerklæring

Vi tar vernet om dine personlige opplysninger på alvor. Vi behandler dataene derfor utelukkende iht. lovbestemmelsene (DSGVO, TKG 2003). Vi informerer deg i dette personvernskrivet om de viktigste aspektene om databehandlingen på våre nettsider. 

Kontakt med oss

Når du tar kontakt med oss på nettstedet eller per e-post, lagres opplysningene du oppgir for å behandle forespørselen din og eventuelle oppfølgingsspørsmål. Disse opplysningene gir vi ikke videre uten ditt samtykke. 

Datalagring

IP-dataene til tilkoblingsinnehaveren lagres innenfor rammen av informasjonskapsler med det mål for øyet å gjøre innkjøpsprosessen enklere og den senere avtaleavviklingen av nettstedoperatør. Det samme gjelder navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og kredittkortnummer samt andre data angitt av regningsmottaker.

Utover dette lagres personopplysninger (navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer etc.) til mottakeren av tjenestene for å gjennomføre avtalen. Opplysningene som du oppgir, er nødvendige for gjennomføring av avtalen, eller gjennomføring av tiltak før avtalen. Uten disse opplysningene kan vi ikke inngå avtalen med deg. En dataoverføring til tredjepart foretas ikke med unntak av overføringen av kredittkortopplysningene til bankinstitusjonen/betalingstjenesteleverandøren for å debitere innkjøpsprisen samt til vår regnskapsfører for å imøtekomme våre skattemessige forpliktelser og til datatjenesteleverandører som sørger for driften av vår database, IT- og nyhetsbrevsystem. Med dette har vi inngått en avtale i henhold til § 28 i den østeriske personvernloven.

Etter avsluttet innkjøpsprosess slettes opplysningene som er lagret hos oss. I tilfelle avtaleinngåelse lagres samtlige opplysninger om avtaleforholdet inntil utløpet av den skattemessige oppbevaringsfristen (7 år).  

Databehandlingen foretas på basis av lovbestemmelsene i § 96, avs. 3 i den østeriske telekommunikasjonsloven samt art. 6 avs. 1 bokst. a (samtykke) og/eller bokst. b (nødvendig for avtalegjennomføring) i den østeriske personvernloven.  

Informasjonskapsler

Våre nettsider bruker såkalte informasjonskapsler eller "Storage". Her dreier det seg om informasjon som legges på din sluttenheten ved hjelp av nettleseren. De foranlediger ingen skader.

Vi bruker disse dataene til å utforme vårt tilbud brukervennlig. Noen blir lagret på sluttenheten til du sletter disse. De gjør det mulig for oss å gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker oss.

Hvis du ikke ønsker dette, kan du stille inn nettleseren din slik at den informerer om lagring av informasjonskapsler, og bare tillater dette i enkelte tilfeller.

Ved deaktivering av informasjonskapsler kan funksjonaliteten til våre nettsider være begrenset.

Sosiale medier

På våre nettsider finner du programtillegg for sosiale medier, f.eks. for Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Data kan overføres til tredjepart via disse. Vi har her ingen innflytelse på informasjonskapslene som brukes av Facebook, Twitter etc., og heller ingen tilgang til disse.

Nettstedsanalyse

Nettstedet bruker Google Analytics, en nettsideanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler. Informasjonen som skaffes til veie via din bruk på dette nettstedet (inkludert IP-adressen din), overføres til en Google-server i USA hvor den lagres. Google bruker denne informasjon for å analysere bruken din av nettstedet, for å generere rapporter om nettstedsaktivitetene for nettstedets operatør og for å realisere videre tjenester i forbindelse med bruken av nettstedet og bruken av internett. Google overfører eventuelt disse opplysningene til tredjepart så langt dette er juridisk mulig, eller i den grad tredjepart behandler disse opplysningene på oppdrag fra Google. Google vil uansett ikke knytte IP-adressen din med andre opplysninger fra Google. Med bruken av dette nettstedet erklærer du deg innforstått med behandlingen av de innsamlede opplysningene av Google på måten det er beskrevet ovenfor og til disse nevnte formålene.

Nyhetsbrev

Du har muligheten til å abonnere på vårt nyhetsbrev via nettstedet vårt. Vi trenger e-postadressen og et samtykke i at du er innforstått med abonnementet av nyhetsbrevet.

For å forsyne deg med målrettet informasjon samler vi inn og behandler vi i tillegg frivillig oppgitte opplysninger fra interesseområder, fødselsdag og postnummer.

Nyhetsbrevabonnementet kan du si opp når som helst. Send oppsigelsen på følgende e-postadresse: [Sett inn e-postadresse]. Vi sletter deretter omgående dine opplysninger knyttet til nyhetsbrevforsendelsen. 

Dine rettigheter

Du har prinsipielt rett til informasjon, rettelse, sletting, begrensning, dataoverførbarhet, gjenkallelse og innsigelse. Hvis du tror at behandlingen av dataene dine strider mot personvernloven eller hvis dine personvernlovrettigheter er krenket på andre måter, kan du melde om dette til kontrollinstansen.

  • I Norge er det datatilsynet (besøksadresse: Tollbugata 3, 0152 Oslo, postadresse: postboks 8177 Dep., 0152 Oslopostkasse(at)datatilsynet.no).

Du når oss på følgende adresser:

HAFJELL ALPINSENTER
Hundervegen 122
2636 Øyer, NORGE

 +47 61 27 47 44
 skiskolen(at)hafjell.no
 www.hafjell.no/hafjellskiskole